فصل دوم پایان نامه ارتباط بازاریابی رابطه مند با رفتار خرید مشتریان مراکز آمادگی جسمانی شهرستان رشت

14,900 تومان

فصل دوم پایان نامه ارتباط بازاریابی رابطه مند با رفتار خرید مشتریان مراکز آمادگی جسمانی شهرستان رشت که توسط تیم آکادمی…

فصل دوم پایان نامه تاثیر نگرش ها و هنجارهای ذهنی بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان مورد مطالعه مشتریان سایت دیجی کالا

14,900 تومان

فصل دوم پایان نامه با موضوع تاثیر نگرش ها و هنجارهای ذهنی بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان مورد مطالعه مشتریان…

فصل دوم پایان نامه بررسی تأثیر ارزش ویژه برند و ارزش ویژه شرکت بر وفاداری مشتریان هتل های پنج ستاره شهر مشهد با نقش میانجی ارزش ویژه ارتباطات

14,900 تومان

فصل دوم پایان نامه با موضوع بررسی تأثیر ارزش ویژه برند و ارزش ویژه شرکت بر وفاداری مشتریان هتل های پنج…

فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد مدیریت استراتژیک بر هزینه و کیفیت عملکرد و تعالی سازمانی

14,900 تومان

فصل دوم پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر ابعاد مدیریت استراتژیک بر هزینه و کیفیت عملکرد و تعالی سازمانی که توسط…

فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی چابکی سازمانی در شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه

14,900 تومان

فصل دوم پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی چابکی سازمانی در…

فصل دوم پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات دولت الکترونیک و رابطه آن با رضایت ارباب رجوع

14,900 تومان

فصل دوم پایان نامه با موضوع شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات دولت الکترونیک و رابطه آن با رضایت ارباب…

فصل دوم پایان نامه بررسی رضایت کاربران از دولت الکترونیک بر اساس چارچوب کبرا (مورد مطالعه: کارکنان اداری آموزش و پرورش و مدارس چالوس)

14,900 تومان

فصل دوم پایان نامه با موضوع بررسی رضایت کاربران از دولت الکترونیک بر اساس چارچوب کبرا (مورد مطالعه: کارکنان اداری…

فصل دوم پایان نامه سنجش کیفیت خدمات دولت الکترونیک در اداره کل امور مالیاتی استان فارس با استفاده از سیستم استنتاج فازی

14,900 تومان

فصل دوم پایان نامه با موضوع سنجش کیفیت خدمات دولت الکترونیک در اداره کل امور مالیاتی استان فارس با استفاده…