مقاله استخراج عوامل مؤثر بر فرایند شکل گیری حاکمیت شرکتی در اتحادهای استراتژیک از نوع سرمایه گذاری مشترک بین المللی با استفاده از روش مرور نظاممند

16,900 تومان
هدف: راهبرد تشکیل سرمایه گذاری مشترک بین المللی، یکی از انواع اتحادهای استراتژیک اصلی است که با وجود پیچیدگی های…

مقاله عوامل تعیین کننده آستانه تخفیف قیمت: رهیافت فراترکیب

16,900 تومان
چکیده مقاله هدف: قیمت کالا یکی از عوامل بسیار مهم در تصمیم گیری خریداران است و تخفیف قیمتی نیز از…

مقاله داستان برند رشت بر اساس سرمایه های نمادین منتشرشده در رسانه ها

16,900 تومان
چکیده مقاله هدف: شهر رشت در کنار جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی، یکی از ده شهر خلاق گسترونومی در…

مقاله ارائه الگویی از علل و پیامدهای تنفر از برند کالاهای ایرانی

16,900 تومان
چکیده مقاله هدف: تنفر از برند مفهومی است که از سویی جدید و کمتر آشنا بوده و از سوی دیگر…

مقاله پژوهشی آمیخته در زمینه روابط فروشنده خریدار در بازارهای صنعتی (B2B) مورد مطالعه زنجیره تامین صنعت نفت ایران

16,900 تومان
چکیده مقاله هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگوی روابط فروشنده خریدار در بازارهای صنعتی با رویکرد خریدار در زنجیره…

مقاله واکاوی نقش کالاپردازی بصری (نوع مانکن) بر رفتار خرید بانوان با نقش تعدیل گر نوع فروشگاه و هدف مشتری: با رویکرد پژوهش تجربی

16,900 تومان
چکیده مقاله هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش نوع مانکن (وجود یا عدم وجود سر) بر قصد خرید با…

مقاله تأملی بر پیشایندهای تاب آوری در برابر اطلاعات منفی در بین مصرف کنندگان کالاهای دیجیتال

16,900 تومان
چکیده مقاله هدف: تاب آوری در برابر اطلاعات منفی می تواند به عنوان رفتارهای فرانقش مشاهده شود. رفتارهای فرانقش زمانی…

مقاله تاثیر رنگ بسته بندی بر به خاطرسپاری نام تجاری در کودکان (۷ تا ۱۲ سال)

16,900 تومان
چکیده مقاله هدف: در سال های اخیر تغییرات اجتماعی و فرهنگی باعث شده است که کودکان در کانون توجه قرار…

مقاله تاثیر تجربه فعالیت های بازاریابی گیمیفیکیشن بر ابعاد هواخواهی برند با تمرکز بر نقش ارزش برند

16,900 تومان
چکیده مقاله هدف: با توجه به اهمیت فعالیت های گیمیفیکیشن در فروشگاههای آنلاین، یافتن راههای افزایش هواخواهی برند و ارزش برند…

مقاله طراحی الگویی جهت اخذ سهم بیشتر از بازارهای بین المللی برای محصولات تصویری و سینمایی ایران

16,900 تومان
چکیده مقاله هدف: سینمای ایران با وجود موفقیت های چشمگیر در جشنواره های بین المللی، در کسب سهم از بازارهای…

مقاله ارائه چارچوب نگرش به خرید از فروشگاه های همواره تخفیف

16,900 تومان
چکیده مقاله هدف: فروشگاههای همواره تخفیف پدیدهای جدید در حوزه خرده فروشی کشور است که متناسب به تفاوت های جامعه…

مقاله تکنیک های پیشبردی در جایگذاری محصولات غذایی ناسالم در مجلات کودکان

16,900 تومان
چکیده مقاله هدف: روند افزایش چاقی و اضافه وزن در بین کودکان یکی از مسایل مهم سلامت عمومی محسوب می…

مقاله شناسایی فرآیندهای هیئت مدیره با رویکرد رفتاری به حاکمیت شرکتی بر اساس روش فراترکیب

16,900 تومان
چکیده مقاله هدف: هدف این پژوهش، مرور نظام مند مقالات حوزه حاکمیت شرکتی با رویکرد رفتاری به منظور ایجاد تصویری…

مقاله طراحی سیستم استنتاج عصبی فازی جهت ارزیابی تناسب گونه های خرده فروشی با ویژگی های محصول

16,900 تومان
چکیده مقاله هدف: خرده فروشان یکی از اساسی ترین قسمتهای زنجیره تأمین هستند. آشنایی با ویژگی و رفتار خرید آنها…

مقاله مدل سازی استراتژی تنوع بخشی در شرکتهای چند کسب وکاره خصوصی ایرانی

16,900 تومان
چکیده مقاله هدف: هدف این پژوهش یافتن سازوکارهای اتخاذ و اجرای استراتژی تنوع بخشی در شرکتهای چند کسب و کاره…

مقاله شناسایی ابعاد اثرگذاری هویت سازمانی بر استراتژی سازمان: رویکرد فراترکیب

16,900 تومان
چکیده مقاله هدف: هویت سازمانی اگر چه مفهومی جدید نیست، اما اخيرا مورد توجه پژوهشگران حوزه مدیریت استراتژیک قرار گرفته…