مینارو قوانین و مقرارت

لطفاً قوانین را با دقت مطالعه نمایید. خرید شما از سایت مـینارو، موافقیت خود را از قوانین اعلام می نماید. علاوه بر این مـینارو به عنوان بزرگ ترین فروشگاه فایل از تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران به صورت کامل تبعیت می نماید.

1) قبل از پرداخت سفارش مورد نظر خود ابتدا حتماً به قیمت و مشخصات فایل توجه کامل داشته باشید و با آگاهی کامل دست به خرید بزنیم.

2) فروش هر یک از فایل های، مـینارو توسط کاربران یا فروش هرگونه فایل با اسم مـینارو غیرقانونی می‌باشد و پیگیری قانونی دارد.

3) تمام فایل های خریداری شده توسط شما کاربران عزیز به صورت فایل اصلی در اختیار شما قرار می گیرد؛ و شما پس از پرداخت، اجازه کامل برای ویرایش و تغییر در فایل مورد نظر را دارا می باشید.

4) چه کسی به عنوان مشتری یا کاربر معرفی می شود؟
در مـینارو افرادی که در سایت ثبت نام کرده‌اند به عنوان مشتری و کاربر در سایت مـینارو شناخته می شود.

5) توجه داشته باشید که تنها ایمیل معتبر سایت مـینارو info@minaro.ir می باشد. سایت مـینارو برای مشتریان و کاربران خود از طریق آن اطلاع رسانی می نماید.

مینارو قوانین و مقرارت

لطفاً قوانین را با دقت مطالعه نمایید. خرید شما از سایت مـینارو، موافقیت خود را از قوانین اعلام می نماید. علاوه بر این مـینارو به عنوان بزرگ ترین فروشگاه فایل از تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران به صورت کامل تبعیت می نماید.

1) قبل از پرداخت سفارش مورد نظر خود ابتدا حتماً به قیمت و مشخصات فایل توجه کامل داشته باشید و با آگاهی کامل دست به خرید بزنیم.

2) فروش هر یک از فایل های، مـینارو توسط کاربران یا فروش هرگونه فایل با اسم مـینارو غیرقانونی می‌باشد و پیگیری قانونی دارد.

3) تمام فایل های خریداری شده توسط شما کاربران عزیز به صورت فایل اصلی در اختیار شما قرار می گیرد؛ و شما پس از پرداخت، اجازه کامل برای ویرایش و تغییر در فایل مورد نظر را دارا می باشید.

4) چه کسی به عنوان مشتری یا کاربر معرفی می شود؟
در مـینارو افرادی که در سایت ثبت نام کرده‌اند به عنوان مشتری و کاربر در سایت مـینارو شناخته می شود.

5) توجه داشته باشید که تنها ایمیل معتبر سایت مـینارو info@minaro.ir می باشد. سایت مـینارو برای مشتریان و کاربران خود از طریق آن اطلاع رسانی می نماید.