معروف ترین مشاعیر تاریخ

نظامی

خیام

مولانا

فردوسی

سعدی

حافظ

حافظ

سایر تم پاورپوینت ادبیات

دانلود قالب پاورپوینت مولانا (مولوی) | 15 اسلاید تخصصی

29,900 تومان
مقدمه قالب پاورپوینت مولانا (مولوی) از جمله معروف‌ترین قالب پاورپوینت مناسبتی محسوب می‌شود که برای ارائه‌های در زمینه شخصیت و…
قالب پاورپوینت سعدی شیرازی
43%

قالب پاورپوینت سعدی شیرازی | سبک پرزی و منودار

32,900 تومان
مقدمه این نوع قالب پاورپوینت دانش آموزی به دلیل تخصصی و حرفه‌ای بودن محبوبیت دارد. مشرف الدين مصلح بن عبدالله…

قالب پاورپونیت عطار نیشابوری

29,900 تومان
مقدمه روز 25 فروردین در تقویم ملی ایران به عنوان روز ملی عطار بوده که هر ساله در نیشابور جشن…

قالب پاورپوینت پروین اعتصامی

19,900 تومان
مقدمه قالب پاورپوینت پروین اعتصامی از جمله قالب پاورپوینت ادبیات فارسی است که برای شما طراحی شده تا جذابیت ارائه…
قالب پاورپوینت ابوالقاسم فردوسی
53%

قالب پاورپوینت ابوالقاسم فردوسی

35,900 تومان
مقدمه قالب پاورپوینت ابوالقاسم فردوسی از جمله باکیفیت‌ترین تم پاورپوینت ادبیات فارسی بوده که برای ارائه‌های دانش آموزی و دانشجویی…

قالب پاورپوینت حرفه ای ادبیات فارسی

19,900 تومان
مقدمه قالب پاورپوینت حرفه ای ادبیات فارسی، یکی از به صرفه‌ترین قالب پاورپوینت ادبیات فارسی به حساب می‌آید. یکی از…

دانلود قالب پاورپوینت مولانا (مولوی) | 15 اسلاید تخصصی

29,900 تومان
مقدمه قالب پاورپوینت مولانا (مولوی) از جمله معروف‌ترین قالب پاورپوینت مناسبتی محسوب می‌شود که برای ارائه‌های در زمینه شخصیت و…
قالب پاورپوینت سعدی شیرازی
43%

قالب پاورپوینت سعدی شیرازی | سبک پرزی و منودار

32,900 تومان
مقدمه این نوع قالب پاورپوینت دانش آموزی به دلیل تخصصی و حرفه‌ای بودن محبوبیت دارد. مشرف الدين مصلح بن عبدالله…

قالب پاورپونیت عطار نیشابوری

29,900 تومان
مقدمه روز 25 فروردین در تقویم ملی ایران به عنوان روز ملی عطار بوده که هر ساله در نیشابور جشن…

قالب پاورپوینت پروین اعتصامی

19,900 تومان
مقدمه قالب پاورپوینت پروین اعتصامی از جمله قالب پاورپوینت ادبیات فارسی است که برای شما طراحی شده تا جذابیت ارائه…
قالب پاورپوینت ابوالقاسم فردوسی
53%

قالب پاورپوینت ابوالقاسم فردوسی

35,900 تومان
مقدمه قالب پاورپوینت ابوالقاسم فردوسی از جمله باکیفیت‌ترین تم پاورپوینت ادبیات فارسی بوده که برای ارائه‌های دانش آموزی و دانشجویی…

قالب پاورپوینت حرفه ای ادبیات فارسی

19,900 تومان
مقدمه قالب پاورپوینت حرفه ای ادبیات فارسی، یکی از به صرفه‌ترین قالب پاورپوینت ادبیات فارسی به حساب می‌آید. یکی از…